تست سلامت روحی – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تست سلامت روحی – جذاب
 •  

  تست سلامت روحی

  به این ده سوال پاسخ دهید تا دریابید که چه اندازه با احساسات و عواطف خود در ارتباط هستید سپس امتیاز های

   خود را جمع کرده و نتیجه حاصل را مشاهده نمایید!

   

  سوال:

  1)هنگامی که غمگین و ناراحت هستید, آیا می توانید علت نناراحتی خود را پیدا کنید؟
  همیشه (4 امتیاز) بیشتر اوقات (3 امتیاز) برخی مواقع (2 امتیاز) به ندرت ( 1 امتیاز)

   

  2) هر چند وقت یک بار شما چیزهایی را خریداری می کنید, ولی واقعا نمی توانید از پس هزینه های آن ها

   برآیید؟
  همیشه(1امتیاز) بیشتر اوقات(2 امتیاز) به ندرت (3 امتیاز) هرگز ( 4 امتیاز)

   

  3) آیا شده که حرفی بزنید و بعد از گفتن آن پشیمان شده باشید؟

  اغلب (1 امتیاز) گاهی (2 امتیاز) خیلی کم (4 امتیاز) هیچ وقت ( 3 امتیاز)

   

  4) وقتی کسی شما را عصبانی کند, در این صورت شما:

  با عصبانیت در مقابل او
  می ایستید (2 امتیاز)

  به هیچ کس هیچ حرفی
  نمی زنید (1 امتیاز)

  همه جا از آن شخص گله و
  شکایت می کنید (3 امتیاز)

  به صورت آرام مساله را
  مطرح نمایید ( 4 امتیاز)

   

  5) معمولا چند مدت طول می کش که به خواب بروید؟

  معمولا تا به رختخواب می
  روید می خوابید (3 امتیاز)

  20 دقیقه طول می کشد
  که بخوابی (4 امتیاز)

  خواب راختی ندارید و سر
  جایتان می غلتید(1 امتیاز)

  یک ساعت یا بیشتر
  ( 2 امتیاز)

   

  6) معمولا در چه شرایطی به خود این اجازه را می دهید که گریه کنید؟

  وقتی ناراحتم و فقط
  دوستان نزدیک یا خانواده ام
  حضور دارند (3 امتیاز)

  هر زمان که احساس کنم
  نیاز به گریه دارم
  (4 امتیاز)

  هر کاری می کنم تا گریه
  نکنم (1امتیاز)

  وقتی که تنها هستم
  ( 2 امتیاز)

   

  7) آیا احساس می کنید که دوستان خوبی دارید؟

  جمع صمیمی از دوستان و
  اعضای خانواده دارم
  (4 امتیاز)

  افراد کمی در زندگی ام هستند
  (3 امتیاز)

  به سختی می توانم با
  دیگران ارتباط بر قرار کنم
  (2 امتیاز)

  تنها متکی به خودم هستم
  و نیاز به کسی ندارم
  ( 1 امتیاز)

   

   تا چه حد به توانایی ها و استعدادهایتان اطمینان دارید؟

  خیلی زیاد (4 امتیاز) زیاد (3 امتیاز) کم (2 امتیاز) اصلا ( 1 امتیاز)

   

  9) چه چیزی باعث شادی و رضایت بیشتر در شما می شود یا به عبارتی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در کارهایتان  است؟


  تحسین و تشویق دیگران
  (3 امتیاز)

  حس درونی خود (4 امتیاز)

  ترس از شکست (2 امتیاز)

  زنده ماندن و حفظ حیات
  ( 1 امتیاز)

   

  10) از نظر من شادی و خوشبختی هر کس عمدتا بر پایه:

  راه و روشی است که هر
  شخص در زندگی پیش می
  گیرد (4 امتیاز)

  اقتصاد جامعه (3 امتیاز)

  اصولی است که هر کسی
  از هما کودکی با آن تربیت
  شده (2 امتیاز)

  شانس و اقبال فرد است

  ( 1 امتیاز)

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_1503.html

  کلمات کلیدی : ( از اعضای تحسین جایتان حضور دوستان دیگران روید شخص شده شکایت مطرح می نمی نکنم نیاز همیشه همیشه(امتیاز) و که گیرد ( (امتیاز) وقتی ) )هنگامی    برآیید؟  تا  خود آرام آن آیا اجازه احساس احساسات ارتباط از است است است؟ استعدادهایتان اصلا اطمینان اغلب اقبال ام امتیاز امتیاز) امتیاز) امتیاز) امتیاز) اصولی امتیاز) افراد امتیاز) اقتصاد امتیاز) به امتیاز) ترس امتیاز) تنها امتیاز) حس امتیاز) خواب امتیاز) زنده امتیاز) شانس امتیاز) هر امتیاز) همه امتیاز) یک اندازه انگیزه او اوقات اوقات( ایجاد ایستید این با بار باشید؟ باعث بخوابی بر برخی بروید؟ بزنید بعد به بیشتر تا تربیت تست تشویق تنها توانایی توانم توانید جا جامعه جمع حاصل حد حرفی حفظ حیات خانواده خریداری خواب خوابید خوبی خود خودم خوشبختی خیلی دارم دارند دارید؟ در درونی دریابید دقیقه ده دهید دوستان دیگران را راختی راه رختخواب رضایت روحی روشی زمان زندگی زنید زیاد ساعت سختی سر سلامت سوال سوال سپس شادی شخص شده شرایطی شما شما شود شکست صمیمی صورت طول عبارتی عصبانی عصبانیت علت عمدتا عواطف غلتید( غمگین فرد فقط قرار ماندن متکی مدت مساله مشاهده معمولا مقابل من مواقع می ناراحت ناراحتم نتیجه ندارم ندارید ندرت نزدیک نظر نمایید نمایید نمی نناراحتی نیاز ها ها های های هر هرگز هزینه هستم هستند هستید هستید, هما هیچ و واقعا وقت وقتی ولی پاسخ پایه پس پشیمان پیدا پیش چند چه چیزهایی چیزی کارهایتان  کاری کرده کس کسی کش کشد کم کمی کند, کنم کنید کنید, کنید؟ کنید؟ که کودکی گاهی گریه گفتن گله یا یک

   

  

  کانال تلگرام

  عکس های دیدنی

  دانلود SHAREit

  مرسدس بنز

  دانلود فیلم Tower 2016

  

  فال انبیا اصلی

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :