تست شخصیت شناسی با چند سوال کوتاه – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تست شخصیت شناسی با چند سوال کوتاه – جذاب
 •  

   

  تست شخصیت شناسی با چند سوال کوتاه - جذاب

   تست شخصیت شناسی با چند سوال کوتاه

  به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را بخوانید:

  ۱ ) دریا را با کدام یک از ویژگی های زیر تشریح می کنید؟
  آبی تیره، شفاف، سبز، گل آلود

  ۲ ) کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟
  دایره، مربع یا مثلث

  ۳ ) فرض کنید در راهرویی راه می روید. دو در می بینید، یکی در ۵ قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو و هر دو در نیز باز هستند. کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است، آیا آن را برمی دارید؟
  بله، خیر

  ۴ ) این رنگ ها را به ترتیب اولویتی که برایتان دارند، بگویید.
  قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

  ۵ ) دوست دارید در کدام قسمت کوه باشید؟

  ۶ ) در ذهنتان اسب چه رنگی است؟
  قهوه ای، سیاه یا سفید

  ۷) طوفانی در راه است، کدامیک را انتخاب می کنید؟
  یک اسب یا یک خانه

  پاسخ ها

  ۱ ) آبی تیره: شخصیت پیچیده.
  سبز: آسان گیر و بی خیال.
  شفاف: به سادگی قابل درک.
  گل آلود: آشفته و سردرگم.

  ۲ ) دایره: سعی می کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.
  مربع: خودرای و خود محور.
  مثلث: یک دنده و لجباز. (اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

  ۳ ) بله: شما آدم فرصت طلبی هستید.
  خیر: آدم فرصت طلبی نیستید.

  ۴ ) این سئوال، اولویت های شما در زندگی را مشخص می کند.
  آبی: دوستان و روابط.
  سبز: شغل و حرفه.
  قرمز: شهوت و دلبستگی.
  سیاه: مرگ، سفید: ازدواج.

  ۵ ) میزان ارتفاعی که انتخاب می کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.

  ۶ ) قهوه ای: فروتن و خاکی.
  سیاه: غیرقابل پیش بینی و سرکش و هیجان انگیز.
  سفید: برتر و مغرور و تاثیرگذار.

  ۷ ) این سئوال، الویت های شما به هنگام مشکلات را تعیین می کند.
  اسب: همسر، خانه: فرزندان.

  zanroz

   

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_5088.html

  کلمات کلیدی : آبی اسب بله، خیر دایره، سبز سفید سیاه شفاف قرمز قرمز، قهوه مثلث مربع پاسخ گل یک (اندازه )  تست آبی آبی، آدم آسان آشفته آلود آلود آن آیا ارتباط ارتفاعی از ازدواج اسب است، است؟ اشکال افتاده الویت انتخاب انتهای انگیز اولویت اولویتی ای ای، این با باز باشد باشید؟ بخوانید بدهید برایتان برتر برمی بله به بگویید بی بینی بینید، تاثیرگذار تان ترتیب تشریح تعبیر تعیین تیره تیره، جاه جلوی حرفه خانه خاکی خود خودخواهی خودرای خوشایند خیال خیر دارد دارد) دارند، دارید دارید؟ دایره در درست درک دریا دقت دلبستگی دنده دو دوست دوستان دیگری ذهنتان را رابطه راه راهرو راهرویی رفتار رنگ رنگی روابط روی روید زمین زندگی زیر سئوال، سادگی سبز، سردرگم سرکش سعی سفید سفید سمت سوال سوالات سیاه شخصیت شغل شفاف، شما شناسی شهوت صادقانه طلبی طوری طوفانی غیرقابل فرزندان فرصت فرض فروتن قابل قدمی قسمت قهوه لجباز مثلث محور مربع مرگ، مستقیم مشخص مشکلات مغرور منیت می میزان نیز نیستید ها ها های هایتان هر هستند هستید همسر، همه هنگام هیجان و ویژگی پاسخ پایان پیش پیچیده چند چه چپ کدام کدامیک کلیدی کند کنید کنید؟ که کوتاه کوه گل گیر یا یک یکی

   

  

  دانلود رایگان کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی

  چرا زنها بیشتر از مردها حرف می‌ زنند

  صیغه موقت به همراه مکان

  استخدام

  ته چین ماکارونی

  

  فال روزانه

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :