روانشناسی هدیه دادن گلهای مختلف! – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • روانشناسی هدیه دادن گلهای مختلف! – جذاب
 •  

  روانشناسی هدیه دادن گلهای مختلف! - جذاب

   

  روانشناسی هدیه دادن گلهای مختلف

  در تمام کشورها برای اینکه عاشق و معشوق بتوانند احساسات خود را به یکدیگر منتقل کنند از راههای زیادی استفاده می کنند با صحبت کردن ، نامه نوشتن ، نگاه کردن …. اما معمولترین روش استفاده از گل است .خود واژه ی گل سمبل عاشقی می باشد .اما بد نیست با نشانه های تمام گل ها قدری آشنا بشویدتا اگر موقعی خواستید احساس خود را به عاشق یا معشوق خود عرضه کنید بدانید تا چه گلی را هدیه کنید یا گلی را که هدیه گرفته اید چه معنا و مفهومی دارد:

   

  گل مریم: نشانه نجابت و پاکی معشوق است و اگر عاشقی آن را تقدیم معشوق نماید، می خواهد بگوید که به عفت و عشق او اطمینان کافی دارد

  گل یاس: نشانه آنست که عشق و دوستی باید دو جانبه باشدوگرنه بی ثمر است و علامت آن است که عشق عاشق اگر از جانب معشوقه پذیرفته نگردد او را ترک می نماید و فراموشش می نماید

  گل زرد: نشانه ای است بر احساسات تنفر آمیز عاشق نسبت به معشوق خویش

  گل بنفشه: نشانه آنست که عاشق از دلدارش می خواهد با او مهربان باشد او را دوست بدارد و در رنج و شادمانیش شریک و سهیم باشد

  گل یخ: نشانه ای است بر نا امیدی و رنج عشق

  گل نرگس: نشانه ای است بر شوریدگی عاشق که از معشوقه می خواهد با او یکرنگ باشد

  گل لاله: نشانه آنست که عاشق حاضر است در راه معشوق از جان خویش هم بگذرد و هرچه که او بخواهد انجام دهد

  گل میخک: نشانه آنست که عاشق قلب خودش را که بهترین هدیه هاست به معشوق ز جان گرامی تر تقدیم می کند

  گل نسترن: نشان آنست که عاشق از خیانت معشوق به تنگ آمده و دلش می خواهد از او که عشق را با هوس مخلوط کرده است بگریزد

  گل مروارید: نشانه ای است بر آخرین حرف های دل عاشق و آخرین ناله های قلب دیوانه اش

  گل شقایق: نشانه ای است از عشق شور انگیز عاشق به معشوق و نشانه ی تپیدن های قلب اوست در آرزوی دیدار معشوق

  گل سرخ : نشانه عشق آتشین است عشقی که عاشق می خواهد خود را در میان شعله هایش قربان معشوق نماید

  گل اطلسی: را هر که برای معشوق بفرستد از او می پرسد که آیا او را دوست دارد یا نه

  گل بید مشک: نشانه آنست که عاشق کینه معشوقه بی وفا را به دل نمی گیرد و با فرستادن شاخه ای از این گل به او می گوید من تو را می بخشم زیرا گناه از من و سرنوشت من است

  گل ناز: نشانه آنست که عاشق در عین حال که ناز معشوقه را دوست دارد دلش می خواهد او فسونگری را کم کند و به سوی وی روی آورد

  گل مرزنگوش: نشانه نفرت عاشق و نفرین اوست که برای معشوق می فرستد

  گل شب بو : نشانه آنست که عاشق از معشوق خود تمنای بوسه دارد و از دور او را می بوسد

  تعداد شاخه گل ها نشانه چیست؟

  گل ها به دلیل تنوع نامحدودشان در هر شرایطی معانی ویژه و خاصی داشته و تاثیر جاودانه ای بر هدیه شوندگان خود دارند. آگاهی از معانی رنگ گل ها، تعداد شاخه های گل در یک دسته و غیره می تواند ما را در اهدای درست و افزایش تاثیرگذاری آنها یاری دهد. فراموش نکنید که لازم نیست حتما منتظر موقعیت و اتفاق خاصی برای هدیه گل به کسانی که دوستشان دارید باشید، در حقیقت گل هدیه ایست که اگر به صورت غیر منتظره تقدیم شود ارزش بیشتری دارد

  معنی تعداد شاخه گل ها بصورت کلی:

  در یک دسته

  1 شاخه گل: نشانه توجه یک فرد به طرف مقابل

  3 شاخه گل: نشانه احترام به طرف مقابل

  5 شاخه گل:نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل

  7 شاخه گل: نشانه عشق

  معنی تعداد شاخه گل های رز در یک دسته
  1 شاخه رز: یک احساس عاشقانه فقط برای تو

  3 شاخه رز: دوستت دارم

  5 شاخه رز: بی نهایت دوستت دارم

  12 شاخه رز: عشق ما به یک عشق دو طرفه تبدیل شده است

  36 شاخه رز: احساس وابستگی رمانتیک

  99 شاخه رز: عشق من برای تو جاودانه و تا ابد می باشد

  365 شاخه رز: هر روز سال به تو می اندیشم و دوستت دارم

  همچنین 10 شاخه گل لاله عموما به نشانه یک عشق بی نظیر بکار برده می شود

  معنی رنگ رزها:

  رز قرمز: رز قرمز کم رنگ به نشانه «دوستت دارم» می باشد و رز قرمز پر رنگ به معنی زیبایی بی انتهاست

  رز زرد: امروزه رز زرد به معنی شادی و خوشحالی می باشد ولی در گذشته رز زرد معنی کاهش میزان علاقه و وفاداری را داشت

  رز سفید: رز سفید به معنی عشق روحانی و پاک است و در دسته گل عروس به معنی احساس عاشقانه شادی آور می باشد

  رز ارغوانی: این رز به معنی تمایل و اشتیاق فرد به طرف مقابل است و رز نارنجی به معنی «من فریفته و دلباخته تو هستم» می باشد

  رز معطر: بدین معنی است که عشق در نگاه اول بوجود آمده است

  رز صورتی: رز صورتی کم رنگ به معنی تحسین، ستایش، وقار و شایستگی و زیبایی می باشد و رز صورتی پر رنگ به معنی تشکر از طرف مقابل است

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_3957.html

  کلمات کلیدی : گل   «دوستت «من ، آتشین آخرین آرزوی آشنا آمده آمیز آن آنست آنها آور آورد گل آگاهی آیا ابد اتفاق احترام احساس احساسات ارزش ارغوانی از است است است است رز است گل استفاده اش گل اشتیاق اطلسی اطمینان افزایش اما امروزه امیدی انتهاست رز انجام اندیشم انگیز اهدای او اوست اول اگر ای اید ایست این اینکه با باشد باشد باشد رز باشد گل باشدوگرنه باشید، باید بتوانند بخشم بخواهد بد بدارد بدانید بدین بر برای برده بشویدتا بصورت بفرستد بنفشه به بهترین بو بوجود بوسد تعداد بوسه بکار بگذرد بگریزد گل بگوید بی بید بیشتری تا تاثیر تاثیرگذاری تبدیل تحسین، تر ترک تشکر تعداد تقدیم تمام تمایل تمنای تنفر تنوع تنگ تو تو تواند توجه تپیدن ثمر جان جانب جانبه جاودانه حاضر حال حتما حرف حقیقت خاصی خواستید خواهد خود خودش خوشحالی خویش خویش گل خیانت دادن دارد دارد معنی دارد گل دارم دارم همچنین دارم» دارند دارید داشت رز داشته در درست دسته دسته دل دلباخته دلدارش دلش دلیل دهد دهد گل دو دور دوست دوستت دوستشان دوستی دیدار دیوانه را راه راههای رز رزها رز رمانتیک رنج رنگ روانشناسی روحانی روز روش روی ز زرد زیادی زیبایی زیرا سال ستایش، سرخ سرنوشت سفید سمبل سهیم سوی شاخه شادمانیش شادی شایستگی شب شده شرایطی شریک شعله شقایق شود شود معنی شور شوریدگی شوندگان صحبت صورت صورتی طرف طرفه عاشق عاشقانه عاشقی عرضه عروس عشق عشق عشق گل عشقی عفت علاقه علامت عموما عین غیر غیره فراموش فراموشش فرد فرستادن فرستد گل فریفته فسونگری فقط قدری قربان قرمز قلب لازم لاله ما محبت مختلف مختلف مخلوط مرزنگوش مروارید مریم مشک معانی معشوق معشوق گل معشوقه معطر معمولترین معنا معنی مفهومی مقابل مقابل من منتظر منتظره منتقل مهربان موقعی موقعیت می میان میخک میزان نا نارنجی ناز ناله نامحدودشان نامه نجابت نرگس نسبت نسترن نشان نشانه نظیر نفرت نفرین نماید نماید گل نماید، نمی نه گل نهایت نوشتن نکنید نگاه نگردد نیست ها ها، هاست های هایش هدیه هر هرچه هستم» هم هوس و وابستگی واژه وفا وفاداری وقار ولی وی ویژه پاک پاکی پذیرفته پر پرسد چه چیست؟ گل کافی کاهش کردن کرده کسانی کشورها کلی در کم کند کند گل کنند کنید که کینه گذشته گرامی گرفته گل گلنشانه گلهای گلی گناه گوید گیرد ی یا یاری یاس یخ یک یکدیگر یکرنگ

   

  

  علت خشکی دهان

  لازانیا بدون فر

  نشانه ارضا شدن در زنان

  عکس جدید نازنین بیاتی

  دانلود گوگل پلی استور اندروید

  

  فال حافظ با معنی

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :