شناخت شخصیت افراد از روی خنده !! – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شناخت شخصیت افراد از روی خنده !! – جذاب
 •  

  شناخت شخصیت افراد از روی خنده !! - جذاب
   شناخت شخصیت افراد از روی خنده
  خنده زورکی : نیشخند کنترل شده است که تا چشم ها گسترش نمی یابد.

   

  دهان کجی : گوشه لب ها را مانند پوزخند به عقب برده و دندان ها را نمایان می گرداند.

   

  تبسم با دهان گشوده : دندان های بالا نمایان شده و به شخصی که با شما گفتگو می کند می فهماند که مایل هستید بیشتر با او آشنا شوید.

   

  تبسم با لبان بسته : این لبخند تنها برای ادای احترام و ادب و نزاکت است.

   

  در هم کشیدن لب ها : هرگاه فردی لب هایش را در هم کشید به مفهوم آن است که طرف مقابل اش را جذاب و دلربا یافته.

   

  لب های سفت و جمع شده : دال برتنش و عدم پذیرش است.

   

  جویدن لبها : وقتی فردی لب پایین خود را جویده و سرش را تکان می دهد نشانگر خشم فرد است.

   

  تماس با لب 1 :هرگاه انگشت اشاره به طور عمودی برای لحظه ای به طرف بالا آید می گوید: ساکت باش.

   

  تماس با لب 2 : ولی هرگاه انگشت اشاره به لب پایین تماس پیدا کند و دهان اندکی باز شود مفهومش چنین است می خواهم با شما صحبت کنم.

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_13247.html

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :