شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز – جذاب

فضای باز بخش بسیار مهمی از خانه به شمار می آید که امکان نزدیکی به طبیعت را محقق ساخته و فضایی برای آرامش و استراحت و استفاده از هوای آزاد را برای افراد مهیا می سازد.

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز

در فضای باز خانه، با طراحی باغ و پاسیوی کوچکی می توان فضایی دلنشین ایجاد کرد که حتی در زمستان بدون نگرانی از سرما افراد از آن استفاده کرده و از فضایی آرامش بخش،هوا و گیاهان بهره ببرند.شومینه از نیازهای اساسی برای فضاهای باز به شمار می آید تا مخاطبین بدون احساس سرما به فعالیت های خود بپردازند.

متریال شومینه های معاصرعمدتا از فلزات و سنگ ساخته شده و دکوری بسیار زیبا و درخشان را در طول شب به ارمغان می آورد.در این جا نمونه های مختلفی از شومینه برای فضای بیرون از خانه با طراحی های زیبا و کاربردی مشاهده خواهید کرد:

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

شومینه های شیک فضای باز

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

طراحی شومینه های فضای باز

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

مدل شومینه های فضای باز

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

شومینه های فضای باز

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

شومینه های شیک آتش

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

شومینه های شیک فضای باز

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

طراحی شومینه های فضای باز

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

مدل شومینه های فضای باز

شومینه هایی با طراحی بی نظیر برای فضای باز - جذاب

منبع : decoboom.ir

 

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jazzaab.ir/%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a8.html