طنز – انواع داماد!! – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • طنز – انواع داماد!! – جذاب
 •  

  – داماد خَچَل : سن بین 15 تا 19 سال ،خام و نپخته ، سرد وگرم نچشیده، جسارت بسیار ، حماقت فراوان ، زود پشیمون ،زود رنج ، قربانی عواطف زودگذر یا مبادلات خانوادگی ، بچه اش از خودش بزرگتر !

   

  2- داماد مَچَل : سن بین 19تا25سال ، ژیگولی ، دانشجو ، سرباز ، رفیق باز، وابسته به پول بابائی ، بیکار ، آینده دار، توی هر دامی که براش پهن کنن تلپی میفته ، کیس مناسبی برای تور شدن ،کم ظرفیت ، یکی میزنه یکی میخوره !

   

  3- . داماد هَچَل : سن بین 25 تا 29سال ، رسیده ، حاضر آماده ، دارای کار و بار، فارغ التحصیل ،با کارت پایان خدمت ، دارای شکستهای عشقی فراوان، بسیار با تجربه ، دم به هرتله ای نمیده ، عصا قورت داده ، کمی کج و معوج، پراز قرشمه ، به کمتر از زتا جونز و جولی رضایت نمیده !

   

  4- داماد کَچَل: سن بین 30 تا 37 سال ، گرفتار ، ، درگیر، پرکار ،پرخور، همچنان پرشور، نقل ونبات ، گوله نمک ،فوران احساسات ، راضی به رضای خدا، دنبال زنان بیوه کم سن وسال ، مسئولیت پذیر ، درپی رفاه خانواده ، دارای کار وبار و خانه، قسمت هرکی بشه مبارکه !!!

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_2159.html

  کلمات کلیدی : ,,,   ، ،با ،خام ،زود ،فوران ،پرخور، ،کم آماده آینده احساسات از اش التحصیل ای با بابائی بار، باز، براش برای بزرگتر بسیار بشه به بچه بین بیوه بیکار تا تاسال تجربه تلپی تور توی جسارت جولی جونز حاضر حماقت خانه، خانواده خانوادگی خدا، خدمت خودش خَچَل داده دار، دارای داماد دامی دانشجو درپی درگیر، دم دنبال راضی رسیده رضای رضایت رفاه رفیق رنج زتا زنان زود زودگذر سال سرباز سرد سن شدن شکستهای ظرفیت عشقی عصا عواطف فارغ فراوان فراوان، قربانی قرشمه قسمت قورت مبادلات مبارکه مسئولیت معوج، مناسبی مَچَل میخوره میزنه میفته نقل نمک نمیده نپخته نچشیده، هر هرتله هرکی همچنان هَچَل و وابسته وبار وسال ونبات وگرم پایان پذیر پراز پرشور، پرکار پشیمون پهن پول ژیگولی کار کارت کج کم کمتر کمی کنن که کَچَل کیس گرفتار گوله یا یکی

   

  

  کنترل دیابت

  مجله اینترنتی

  جدیدترین استخدام ها

  قرص ضد استرس

  دکوراسیون اتاق خواب

  

  فال حافظ اصلی

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :