طنز مورد داشتیم…(2) – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • طنز مورد داشتیم…(2) – جذاب
 •  

  طنز مورد داشتیم...(2) - جذاب

  مورد داشتیم با کناری ما کنار نمی اومده، میخواست کنار بکشه ولی الان با کناریمون ریختن رو هم واسه تخریب ما…

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مورد داشتیم که میخواسته با شاهزاده سوار بر اسب سفید ازدواج کنه هول شده با اسب سفید شاهزاده ازدواج کرده.

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مورد داشتیم که از دختره پرسیدن قدت چنده؟ گفته با کلیپس یا بی کلیپس

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مورد داشتیم که ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺷﻮ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ
  ﺷﻤﺎ ؟؟
  ﯾﻪ ﺯﻥ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺧﻂ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﺷﻤﺎ؟
  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻢ … ﺷﻤﺎ؟؟؟
  .
  .
  .
  .
  .
  ﺯﻥ ﻣﯿﮕﻪ :ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻣﺎﺩﺭﺗﻢ !!

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻃﺮﻑ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺟﺪﻳﺪﺷﻮ ﻣﻴﺸﻤﺮﺩه

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مورد داشتیم که دختره برا پسره یه لایک زده ، پسره فرداش رفته خواستگاریش

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مورد داشتیم عکاس عکس یه بنده خدایی رو جلوش کلی روتوش کرد بعد بدون روتوش واسش چاپ کرد طرف کلی راضی بوده

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  موﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ پسره ﺗﻮ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻣﻴﺬﺍﺷﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩ
  ﺍﺭﺯﻭﻥ ﺗﺮ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  موﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﺭﺍﻣﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مورد داشتیم یارو رو آوردن تو تلویزیون، زیر اسمش نوشته: کارشناس مسائل سوریه!
  من موندم این بنده خدا تو این ۴۰ سال از چه راهی نون در میآورده

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  موﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ apple ﻗﺮﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﺑﺰﺍﺭﻩ
  ﻓﯿﺲ ﺑﻮک

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری ،
  دیگه زنگ درو نزده خودش کلید انداخته رفته تو!

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مورد داشتیم که از حالا دعا دعا میکرده هوا سردتر شه….
  بوتایی که تو حراجی پارسال خریده بپوشه!!

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مورد داشتیم که استاتوس زده دلم گرفته:
  .
  .
  یه پسره کامنت گذاشته: “۴۳*۸۵۴*۰۲۱” تخلیه چاه اکبر و شُرکاء
  یعنی حس همدردیتون تو حلقم

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مورد داشتیم که ﻃﺮﻑ ﺍﻧﻘﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷته
  شبیه {همه ﻣﻮﺍﺭﺩ} ﺷﺪه

  -.-.-.-.-.-.-.-.-مورد داشتیم-.-.-.-.-.-.-.-.-

  مورد داشتیم
  مرده داشتیم اخبار میدیده اعلام کردن که آب مسموم شده مصرف نکنین. زنش از خواب بیدار شد گفت چی شده؟
  گفت :عزیزم هیچی! اب میخواد قطع شه اب بخور وبخواب!!!

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_22271.html

  کلمات کلیدی : بوتایی دیگه شبیه مرده من گفت یعنی یه ﯾﻪ ﺍﺭﺯﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﺯﻥ ﺷﻤﺎ ﻓﯿﺲ {همه ، ؟؟ آب آوردن اب اخبار از ازدواج اس اسب استاتوس اسمش اعلام الان ام انداخته اومده، اکبر این با بخور بدون بر برا بعد بنده بوده بپوشه بکشه بی بیدار تخریب تخلیه تلویزیون، تو تو جدید, جلوش حالا حراجی حس حلقم خدا خدایی خریده خواب خواستگاری خواستگاری, خواستگاریش خودش داشتیم داشتیم دختره در درو دعا دلم راضی راهی رفته رو روتوش ریختن زده زنش زنگ زیر سال سردتر سفید سوار سوریه شاهزاده شد شده شده؟ شه شه… شُرکاء طرف طنز عزیزم عکاس عکس فرداش قدت قطع لایک ما ما مسائل مسموم مصرف مورد موندم موﺭﺩ میآورده میخواد میخواست میخواسته میدیده میکرده مﻮﺭﺩ نزده نمی نوشته نون نکنین هم همدردیتون هوا هول هیچی و واسش واسه وبخواب ولی پارسال پرسیدن پسره چاه چاپ چنده؟ چه چی کارشناس کامنت کرد کردن کرده کلی کلید کلیپس کلیپس کنار کناری کناریمون کنه که گذاشته گرفته گفت گفته یا یارو یه “” ﭘﺴﺮﺷﻮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﺍﻧﻘﺪ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺍﻻﻥ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﺑﺰﺍﺭﻩ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﺑﻮک ﺑﻮﻙ ﺗﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻮ ﺟﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﺷﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﺧﻂ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺍﺷته ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺯﻥ ﺯﻧﮓ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ؟ ﺷﻤﺎ؟؟؟ ﻃﺮﻑ ﻋﮑﺲ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﻜﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻓﻴﺲ ﻗﺮﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﻣﯿﺪﻩ ﻣﺎﺩﺭﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ} ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻴﺬﺍﺷﺖ ﻣﻴﺸﻤﺮﺩه ﻣﻴﻜﺮﺩ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﻫﻤﯿﻦ

   

  

  مدیریت ایمیل ها در اندروید

  آموزس سس سالسا

  دنیای فناوری

  آموزش آشپزی

  زیرنویس فارسی

  

  فال امروز

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :