طنز: گفتگویی پیرامون ازدواج – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • طنز: گفتگویی پیرامون ازدواج – جذاب
 •  

  طنز: گفتگویی پیرامون ازدواج - جذاب

  پسر: من اساسا معتقدم ازدواج مانعی برای پیشرفت بشره.
  دختر: من هم فکر می‌کنم ازدواج فردیت بشر را مورد هدف قرار داده.
  پسر: به راستی که مسئولیت و تعهد آدم رو فرسوده می‌کنه.
  دختر: کاملا درسته … آثار زیانباری هم برای لطافت پوست به همراه داره.
  پسر: این همه هزینه برای عروسی …
  دختر: جهیزیه رو بگو.
  پسر: هزار تا خرجِ الکیِ دیگه. که چی بشه؟
  دختر: هیچی
  پسر: تازه بعدش خانواده‌ها می‌افتن به جون هم.
  دختر: آخ گفتی! توقع‌ها، حرف درآوردن‌ها، خاله‌زنک بازی‌ها …
  پسر: همه رو باید راضی نگه داری وگرنه روزگارت رو سیاه می‌کنن.
  دختر: وای دیوونه کننده است.
  پسر: تازه خود ازدواج هم فقط تا شیش ماه جذابیت داره.
  دختر: کلا سقف یکی از عوامل جداییه.
  پسر: سقف مطالبات؟
  دختر: نه، سقف خونه.
  پسر: چطور؟
  دختر: تا وقتی خونه باباتی جون میدی که با عشقت بری زیر یه سقف، وقتی با عشقت میری زیر یه سقف، جون میدی که برگردی خونه بابات.
  پسر: مردها هم سقف رویاهاشون هی میره بالاتر!
  دختر: حالا این هیچی … اینایی که به عشق بچه‌دار شدن ازدواج می‌کنن، وای خدا.
  پسر:‌ها ها‌ها .
  دختر: یعنی واقعا ازدواج می‌کنن که تکثیر بشن؟
  پسر: حماقت محضه.
  دختر: اصلا نمی‌فهمم این بچه چی داره!
  پسر: به سختی به دنیا میاد و به سختی بزرگ میشه ولی در نهایت به راحتی نادیده‌ات می‌گیره.
  دختر: واقعا … راستی، بیژن و عاطفه هم طلاق گرفتن.
  پسر: کدوم بیژن و عاطفه!؟
  دختر: بچه‌های ورودی 88 مهندسی شیمی دیگه. همون‌هایی که سال اول دانشگاه ازدواج کرده بودن.
  پسر: برای چی؟
  دختر: عاطفه بعد از یه سال فهمید بیژن با یکی دیگه‌ میره سانفرانسیسکو ولی چون خود عاطفه هم شیش ماه بود با یکی دیگه می‌رفت سانفرانسیسکو چیزی نگفت تا سفرشون زهرمار نشه. اما بعد از یه مدت دوتاشون فهمیدن و سورپرایز شدن و کلی فان شد!
  پسر: خب پس چرا طلاق گرفتن؟
  دختر: دیگه تعدادشون زیاد شده بود، نمی‌گنجیدن!
  پسر: اینم آخر و عاقبت ازدواج‌های امروزی. بهنام هم زنش رو طلاق داد. میدونی؟
  دختر: بهنام؟ بهنام شریف؟
  پسر: آره.
  دختر: اون دیگه چرا؟‌
  پسر: دو سال دختره رو خونه باباش نگه داشت. آخر دختره قاطی کرد و گفت طلاق میخوام.
  دختر: خب یه خونه اجاره می‌‌کرد.
  پسر: پول پیش نداشت، بدبخت بود.
  دختر: اصلا همه بدبختی انسان از ازدواج شروع شد. اگه آدم و حوا از اون اول دوست معمولی بودن الان این وضع ما نبود.
  پسر: ای داد از این ازدواج … از این سنت منسوخ … از این گرداب نابودگر … مریم!
  دختر: بله؟
  پسر: با من ازدواج می کنی؟
  دختر: جدی؟
  پسر: آره.
  دختر: باشه.
  پسر: بسیار خب.
  دختر: فقط یه چیزی .
  پسر: چی؟
  دختر: چند تا بچه داشته باشیم؟
  پسر: چهار تا خوبه؟
  دختر: پنج تا بهتر نیست؟
  پسر: هر چی تو بگی.
  دختر: اوکی، بای.
  پسر: بای.

  منبع:fararu.com

  http://www.jazzaab.ir/humor-a-conversation-about-marriage.html

  کلمات کلیدی : دختر پسر پسر‌ها , آثار آخ آخر آدم آره اجاره از ازدواج ازدواج‌های اساسا است اصلا الان الکیِ اما امروزی انسان اول اون اوکی، اگه ای این اینایی اینم با بابات باباتی باباش بازی‌ها باشه باشیم؟ بالاتر بای بای باید بدبخت بدبختی برای برگردی بری بزرگ بسیار بشر بشره بشن؟ بشه؟ بعد بعدش بله؟ به بهتر بهنام بهنام؟ بود بود، بودن بچه بچه‌دار بچه‌های بگو بگی بیژن تا تازه تعدادشون تعهد تو توقع‌ها، تکثیر جداییه جدی؟ جذابیت جهیزیه جون حالا حرف حماقت حوا خاله‌زنک خانواده‌ها خب خدا خرجِ خوبه؟ خود خونه داد داده داره داری داشت داشته دانشگاه دختره در درآوردن‌ها، درسته دنیا دو دوتاشون دوست دیوونه دیگه دیگه‌ را راحتی راستی راستی، راضی رو روزگارت رویاهاشون زنش زهرمار زیاد زیانباری زیر سال سانفرانسیسکو سختی سفرشون سقف سقف، سنت سورپرایز سیاه شد شدن شده شروع شریف؟ شیش شیمی طلاق طنز عاطفه عاطفه؟ عاقبت عروسی عشق عشقت عوامل فان فردیت فرسوده فقط فهمید فهمیدن فکر قاطی قرار لطافت ما مانعی ماه محضه مدت مردها مریم مسئولیت مطالبات؟ معتقدم معمولی من منبع منسوخ مهندسی مورد می میاد میخوام میدونی؟ میدی میره میری میشه می‌افتن می‌رفت می‌کنم می‌کنن می‌کنن، می‌کنه می‌گیره می‌‌کرد نابودگر نادیده‌ات نبود نداشت، نشه نمی‌فهمم نمی‌گنجیدن نه، نهایت نگفت نگه نیست؟ ها‌ها هدف هر هزار هزینه هم همراه همه همون‌هایی هی هیچی و واقعا وای ورودی وضع وقتی ولی وگرنه پس پسر پنج پوست پول پیرامون پیش پیشرفت چرا چرا؟‌ چطور؟ چند چهار چون چی چی؟ چیزی کاملا کدوم کرد کرده کلا کلی کننده کنی؟ که گرداب گرفتن گرفتن؟ گفت گفتی گفت‌وگویی یعنی یه یکی

   

  

  آموزش آشپزی

  سنگ بینی

  قوانین فنگ شویی اتاق‌ خواب

  آموزش بالا بردن سرعت دانلود شبانه

  دانلود کی ام پلیر

  

  فال تاروت کبیر

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :