عدد تقدیرتون چنده !؟ (طالع بینی) – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • عدد تقدیرتون چنده !؟ (طالع بینی) – جذاب
 •  

  عدد تقدیرتون چنده !؟ (طالع بینی) - جذاب
  عدد تقدیرتون چنده

  آیا تا به حال شنیده اید که می گویند عدد تقدیر فلانی مثلا 5 است یا …. و آیا تا به حال درصدد این برآمده اید که عدد تقدیر خودتان را داشته باشید و خودتان آن را به دست آورید؟ اگر دوست دارید عدد تقدیر خود را به دست آورید مراحل زیر را به دقت عمل کنید و در آخر ، تفسیر عدد تقدیر خود را بخوانید. ابتدا به ترتیب عدد سال و ماه و روز تولد و غیره خود را به صورت گفته شده محاسبه نموده و سپس تفسیر آن را در قسمت تفسیر عدد تقدیر بخوانید.

  عدد سال
  در مبحث عددشناسی فقط با اعداد یک رقمی 1 تا 9 و اعداد دو رقمی 11 ،22 و گاهی 33،44 و مشابه آن سر و کار داریم. این اعداد را « اعداد رهبر » می نامند. برای تبدیل هر عدد دیگر به این اعداد، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع می کنیم. برای مثال، اگر متولد سال 1996 باشید ارقام این عدد را باید با هم جمع کنید. اگر حاصل جمع آنها یکی از اعداد 1 تا 9 یا 11،22،33و… نشد باید دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید تا بالاخره به یکی از اعداد یک رقمی 1 تا 9 یا دو رقمی 11،22،33، برسید.
  در مثالی که ذکر شد همانطور که ملاحظه می شود حاصل جمع برابر است با: 1+9+9+6=25 پس باید ارقام 2 و 5 را با هم جمع کنیم: 2+5=7 بنابراین عدد سال تولد شما 7 است. یا اگر درسال 1993 به دنیا آمده باشید آنگاه داریم: 1+9+9+3=22 همانطور که ملاحظه می کنید حاصل آن عدد 22 می شود و چون این عدد جز اعداد رهبر است دیگر نیازی به ادامه عملیات نیست و عدد سال تولد شما همین عدد 22 است.

  عدد ماه
  هر ماه دارای یک عدد می باشد که در زیر آمده است.
  ژانویه: 1 ، فوریه: 2 ، مارس: 3 ، آوریل: 4 ، مه: 5 ، ژوئن: 6 ، ژولای: 7 ، آگوست: 8 ، سپتامبر: 9 ، اکتبر: 10 ، نوامبر: 11 و دسامبر: 12
  بنابراین اگر شخصی در ماه اکتبر به دنیا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از: ( 1 = 0 + 1 = 10= اکتبر) یعنی عدد ماه تولد او 1 است.
  اگر در ماه نوامبر به دنیا آمده باشد: ( 2 = 1+1 = 11= نوامبر) یعنی عدد ماه تولد او 2 است.


  عدد روز
  برای به دست آوردن عدد روز تولدتان کافی است اعداد دو رقمی ( به جز 11 و 22 ) را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا 11 یا 22 برسید. مثلا اگر کسی در روز 21 یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد عدد روز تولد او عبارت است از: 3=1+2=21، یا اگر در روز 18 یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد ، داریم: 9=8+1=18 یعنی عدد روز تولد او 9 است. یا اگر در روز نوزدهم به دنیا آمده باشد:1=0+1=10=9+1=19یعنی روز تولد او 1 است. ولی اگر در روز 11 یا 22 یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد همان عدد، عدد روز تولد اوست.

  عدد سرنوشت
  بعد از آنکه عدد سال تولد ، عدد ماه تولد ، و عدد روز تولد خود را به دست آوردید باید این سه عدد را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا عدد 11 یا 22 برسید. مثلا اگر در روز 31 ماه دسامبر سال 1955 به دنیا آمده باشید عدد سرنوشت شما به این صورت به دست می آید:

  عدد سال تولد=6=4+2=24=5+9+9+1 =1995
  عدد ماه تولد=3=2+1=12
  عدد روز تولد= 4=1+3=31
  عدد سرنوشت= عدد سال تولد+ عدد ماه تولد+ عدد روز تولد=4=3+1=13=4+3+6
  بنابراین عدد سرنوشت شما 4 است.

  عدد خورشیدی
  در این مرحله ، برای به دست آوردن عدد علامت خورشیدی خود ، باید به پاراگراف زیر توجه کنید. (مثلا اگر کسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد عدد علامت خورشیدی او 9 است.)
  حمل (متولد فروردین): 1 ، ثور (متولد اردیبهشت): 2 ، جوزا (متولد خرداد): 3 ، سرطان (متولد تیر): 4 ، اسد (متولد مرداد): 5 ، سنبل (متولد شهریور): 6 ، میزان (متولد مهر): 7 ، عقرب (متولد آبان): 8 ، قوس (متولد آذر): 9 ، جدی (متولد دی): 10 ، دلو (متولد بهمن): 11 و حوت: (متولد اسفند) 12

  عدد تقدیر
  برای به دست آوردن عدد تقدیر ، باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی جمع کنیم تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا 11 یا 22 برسیم. مثلا اگر عدد سرنوشت کسی 4 و عدد علامت خورشیدی او 9 باشد، آنگاه داریم: 4=3+1=13=4+9 یعنی عدد تقدیر او 4 است.

  تفسیر عدد تقدیر
  پس از محاسبه عدد تقدیر خود آن عدد حتما یکی از اعداد زیر است پس خود را بشناسید:

  عدد1) خود ساخته، شما فردی متکی به نفس، مستقل، مبتکر، مخترع ، فردگرا ، شایسته و رهبر هستید.

  عدد 2) مطیع و گوش به فرمان ، شما فردی متواضع و فروتن ، آماده برای خدمت به دیگران ، علاقمند به کار دسته جمعی ، مهربان و با محبت ، یک همکار خوب ،
  سیاستمدار، مصلح ، صبور و شکیبا ، شنوا و حساس نسبت به دیگران هستید.

  عدد 3) برون گرا، شما فردی هستید که به راحتی افکار و احساسات درونی خود را ابراز می کنید. همچنین فردی خلاق، هنرمند، زیبا هستید. کسی که از استعدادهای خود برای فایده رساندن به همه استفاده می کند. فردی شوخ طبع و دوستی خوب.

  عدد 4) منضبط، شماهرکاری که لازم و ضروری می دانید انجام می دهید.همچنین فردی وظیفه شناس، سخت کوش، خدمتگزار به دیگران، خویشتندار، خود کنترل، با کفایت و با لیاقت، سازمان دهنده، سازنده، بنیانگذار و دقیق و موشکاف هستید.

  عدد 5) آزاد منش، شما فردی مخالف سلطه و قید و بند هستید. کسی که خود را با تغییرات سازگار می کند و می داند چگونه با موقعیت های غیرمنتظره مواجه شود. عاشق ایده های جدید، مکتشف، ماجراجو و اهل سفر، تیزبین، کسی که به خوبی یادگرفته که به آزادی دیگران احترام بگذارد.

  عدد 6) سازمانگر و هماهنگ کننده، شماکسی هستید که در هر موقعیتی می داند چگونه افراد را با هم هماهنگ کند. مسئول، وظیفه شناس، وکسی که به خوبی خود را با دیگران هماهنگ می کند و از عهده مسئولیت ها به خوبی برمی آید. کسی که ارزش خانه و خانواده، کمک و حمایت دیگران را می داند. فردی که به خوبی می داند چه موقع باید به کمک دیگران بشتابد و چه موقع باید اجازه بدهد که دیگران خودشان به بهبود وضع خویش بپردازند.

  عدد 7) درون گرا، شما کسی هستید که عقل و منطق و بصیرت را در درون خود یافته است و می داند چگونه بیندیشد، تحلیل کند، مطالعه کند، بخواند، به مراقبت بپردازد، از بیرون به مسائل بنگرد، در جستجوی حقیقت باشد، اکثر اوقات را به تنهائی بگذراند و یاد گرفته که از تنهائی نترسد.

  عدد 8) محکم و پرقدرت، شما شخص قدرتمندی هستید که از قدرت خود به خوبی می توانید در راه کسب برتری های مادی بهره بگیرید، کسی که یاد گرفته چگونه از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت مادی استفاده کند. شما می توانید بدون طمع ورزی و خودخواهی یا بهره کشی از دیگران به کنترل امور بپردازید و به موفقیت های مادی دست یابید.

  عدد 9) ایثارگر و از خود گذشته، شما فردی فداکار و علاقمند به خدمت به دیگران هستید و همه چیز خود را فدای دیگران می کنید. فردی دوست داشتنی، دلسوز، بخشنده و با گذشت و دارای قدرت درک بالا هستید. یاد گرفته اید که آدم خشک و یک دنده ای نباشید و تعصبات بیجا را کنار گذاشته اید و نسبت به آنها بی توجه هستید. در هرموردی سعی دارید همان چیزی باشید که دیگران می خواهند و همواره در تلاش هستید که دنیا را جای بهتری برای زندگی بسازید.

  عدد 11) روشنفکر، فردی هستید که همواره در جستجوی حقیقت است و از قوه درک شهودی خود استفاده می کند. آدمی مثبت اندیش و خوش بین هستید که فقط خوبی ها را در دیگران می بیند، با حقیقت زندگی می کند و نظرات روشنفکرانه خود را با دیگران در میان می گذارد. به خوبی قادر هستید از نیروهای روانی خود بهره بگیرید و به اتکای الهامات درونی خود جلو می روید. فردی دلسوز و مهربان، جسور و بی باک و در عین حال متواضع هستید.

  عدد 22) مسلط برنفس، خویشتندار، شما نیروهای عظیم درونی را در خود پیدا کرده اید و آنها را برای انجام کارهای بزرگ و فایده رساندن به دیگران به کار می برید. شما خودتان را هرگز محدود نمی کنید و فقط به نیازهای بشری فکر می کنید و اینکه چگونه می توان از قدرت های خود برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرد. شما فردی سازنده و دوراندیش هستید.

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_12836.html

  کلمات کلیدی : اگر برای بعد بنابراین حمل در سیاستمدار، عدد هر پس ژانویه ( (متولد (مثلا ) + ++ +++ +، « » ، ،،، ،،و آبان) آخر آدم آدمی آذر آذر) آزاد آزادی آماده آمده آن آنها آنکه آنگاه آوردن آوردید آورید آورید؟ آوریل آگوست آیا آید آید عدد ابتدا ابراز اتکای اجازه احترام احساسات ادامه اردیبهشت) ارزش ارقام از است است است است) استعدادهای استفاده اسد اسفند) اعداد اعداد، افراد افکار الهامات امور انجام اندیش اهل او اوست اوقات اکتبر اکتبر) اکثر اگر ای ایثارگر اید ایده این اینکه با باشد باشد++یعنی باشد، باشید بالا بالاخره باک باید بخشنده بخواند، بخوانید بخوانید بدهد بدون برآمده برابر برای برتری برسید برسیم برمی برنفس، برون برید بزرگ بسازید عدد بشتابد بشری بشناسید عدد) بصیرت بنابراین بند بنگرد، بنیانگذار به بهبود بهتری بهره بهمن) بپردازد، بپردازند عدد بپردازید بگذارد عدد بگذراند بگیرید بگیرید، بی بیجا بیرون بین بیند، بیندیشد، تا تبدیل تحلیل ترتیب تعصبات تغییرات تفسیر تقدیر تقدیرتون تلاش تنهائی توان توانید توجه تولد تولد+ تولد+++ تولد++++ تولدتان تیر) تیزبین، ثور جای جدی جدید، جز جستجوی جسور جلو جمع جمعی جوزا حاصل حال حتما حساس حقیقت حمایت حوت خانه خانواده، خدمت خدمتگزار خرداد) خشک خلاق، خواهند خوب خوب عدد خوبی خود خودتان خودخواهی خودشان خورشیدی خوش خویش خویشتندار، دارای دارید داریم داشتنی، داشته داند دانید در درسال درصدد درون درونی درک دسامبر دست دسته دقت دقیق دلسوز دلسوز، دلو دنده دنیا دهنده، دهیدهمچنین دو دوباره دوراندیش دوست دوستی دی) دیگر دیگران دیگران، ذکر را راحتی راه رساندن رسیدن رقمی رهبر روانی روز روشنفکر، روشنفکرانه روید زندگی زیبا زیر ساخته، سازمان سازمانگر سازنده سازنده، سازگار سال سخت سر سرطان سرنوشت سعی سفر، سلطه سنبل سه سپتامبر سپس شایسته شخص شخصی شد شده شما شماهرکاری شماکسی شناس، شنوا شنیده شهریور) شهودی شوخ شود شکیبا صبور صورت ضروری طبع طمع عاشق عبارت عدد عدد، عددشناسی عظیم عقرب عقل علاقمند علامت عمل عملیات عهده عین غیرمنتظره غیره فایده فداکار فدای فردگرا فردی فرمان فروتن فروردین) فقط فلانی فوریه فکر قادر قدرت قدرتمندی قسمت قوانین قوس قوه قید لازم لیاقت، ماجراجو مادی مارس ماه مبتکر، مبحث متواضع متولد متکی مثال، مثالی مثبت مثلا محاسبه محبت محدود محکم مخالف مخترع مراحل مراقبت مرحله مرداد) مسئول، مسئولیت مسائل مستقل، مسلط مشابه مصلح مطالعه مطیع معنوی ملاحظه منش، منضبط، منطق مه مهر) مهربان مهربان، مواجه موشکاف موفقیت موقع موقعیت موقعیتی مکتشف، می میان میزان نامند نباشید نترسد عدد نسبت نشد نظرات نفس، نموده نمی نوامبر نوامبر) نوزدهم نیازهای نیازی نیروهای نیست ها های هر هرموردی هرگز هستید هستید هستید عدد هم همان همانطور هماهنگ همه همواره همچنین همکار همین هنرمند، و ورزی وضع وظیفه ولی وکسی پاراگراف پرقدرت، پس پیدا چنده چه چون چگونه چیز چیزی ژوئن ژولای کار کارهای کافی کرد کرده کسب کسی کشی کفایت کمک کنار کنترل کنترل، کند کند، کننده، کنید کنیم که کوش، گاهی گذارد گذاشته گذشت گذشته، گرا، گرفته گفته گوش گویند یا یابید عدد یاد یادگرفته یافته یعنی یک یکی

   

  

  بازی مردگان متحرک 3 اندروید

  دانلود فیلم Trolls 2016

  دانلود سریال گریم با دوبله فارسی

  تبیان

  نشانه ارضا شدن در زنان

  

  فال تاروت

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :