مشخّصات کلی متولدین فروردین ماه – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • مشخّصات کلی متولدین فروردین ماه – جذاب
 •  

  مشخّصات کلی متولدین فروردین ماه:پرجنب و جوش ، فعّال ، عجول ، رک و بی‌پروا ، زود عکس‌العمل نشان می‌دهد، لایق و کاردان ، عاشق قدرت ، بی‌صبر و طاقت ، قادر است مدّتها تنها باشد ، اهل امر و نهی ، طرّاح ، اهل هیجان ، حادثه‌جو ، پرتوقّع ، ریاست مآب ، با اعتماد به نفس ، سازنده ، به گذشته فکر نمی‌کند ، جوانتر از سنش ، شایسته ، ماجراجو ، روشنفکر ، دقیق ، اشتباه خود را نمی‌پذیرد ، با مدیریّت عالی ، متنفّر از مداخله دیگران ، فعّال و جنجالی ، با شهامت ، با مطالعه ، هوشیار و زرنگ ، صاحب عقیده ، مبتکر ، مقتدر ، اهل بخشش ،اهل تنوّع ، با حس مسئولیّت ، پر انرژی ، اهل کشمکش و ستیز ، سالم و پرقدرت ، خودخواه، گاهی یاغی ، بی ریا ، گاهی خشک و یک دنده ، مخالف دوز و کلک ، در باطن ضعیف‌تر از ظاهر است ، مددکار ، گاهی غیر واقعی و غیر منطقی ، هوشمند.

  مرد فروردین

  رک و راست، عاشق پیشه، حسود، پرتوقع و ریاست طلب، هرگز به گذشته فکر نمی‌کند، رفتار و قیافه‌اش جوانتر از سنش به‌نظر می‌رسد، از زن خجول، ملالت آور و منفی باف بیزار است.


  زن فروردین


  او بیش از هر زن دیگری در دنیا می‌تواند بدون مرد زندگی کند. دارای قابلیتهای زیادی است بطوریکه تقریبا از عهده انجام هر کاری از فروشندگی تا نخست وزیری بر می‌آید. خوش بین است و خواهان داشتن کاری در خارج از منزل می‌باشد. عصبانیتهایش ظاهری و مهربانیش عمیق و واقعی می‌باشد

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_1487.html

  کلمات کلیدی : او ، ،اهل آور از است است اشتباه اعتماد امر انجام انرژی اهل با باشد باطن باف بخشش بدون بر بطوریکه به به‌نظر بی بیزار بیش بین بی‌صبر بی‌پروا تا تقریبا تنها تنوّع جنجالی جوانتر جوش حادثه‌جو حس حسود، خارج خجول، خشک خواهان خود خودخواه، خوش دارای داشتن در دقیق دنده دنیا دوز دیگران دیگری را راست، رفتار روشنفکر رک ریا ریاست زرنگ زن زندگی زود زیادی سازنده سالم ستیز سنش شایسته شهامت صاحب ضعیف‌تر طاقت طرّاح طلب، ظاهر ظاهری عاشق عالی عجول عصبانیتهایش عقیده عمیق عهده عکس‌العمل غیر فروردین فروردین فروردین رک فروشندگی فعّال فکر قابلیتهای قادر قدرت قیافه‌اش لایق مآب ماجراجو ماهپرجنب مبتکر متنفّر متولدین مخالف مداخله مددکار مدّتها مدیریّت مرد مسئولیّت مشخّصات مطالعه مقتدر ملالت منزل منطقی منفی مهربانیش می‌آید می‌باشد می‌باشد می‌تواند می‌دهد، می‌رسد، نخست نشان نفس نمی‌پذیرد نمی‌کند نمی‌کند، نهی هر هرگز هوشمند هوشیار هیجان و واقعی وزیری پر پرتوقع پرتوقّع پرقدرت پیشه، کاردان کاری کشمکش کلک کلی کند گاهی گذشته یاغی یک

   

  

  نرم افزار ویرایش تصویر

  دانلود کی ام پلیر

  مدیریت ایمیل ها در اندروید

  فال عطسه

  چرا زنها بیشتر از مردها حرف می‌ زنند

  

  فال روزانه

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :