پیشگویی دوره ای با فال ورق – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • پیشگویی دوره ای با فال ورق – جذاب
 •  

   

  پیشگویی دوره ای با فال ورق - جذاب

   پیشگویی دوره ای با فال ورق  

  این فال نشان دهنده 17 اتفاق در یک دوره زمانیست که زمان ان را خودتون مشخص میکنید مثلاً 1 ماه ِ اما این مدت زمان نباید بیشتر از 3 ماه و کمتر از 1 ماه باشد ؛ سپس نیت میکنید که اتفاقاتی که در این مدت روی میدهد چیست ؟

  اول کارتها را رو به پشت بر زنید ( اعداد و اشکال مشخص نباشند ) سپس 13 کارت از روی کارت ها بشمارید و دارید و زیر کارت های دیگر بگذارید ، بعد چهاردهمین کارت را به رو برگردانید و روی زمین بگذارید ، همین طور 13 تا 13 تا بشمارید و چهاردهمین کارت روا روی زمین بگذارید تا کارت های روی زمین 17 کارت بشود.

  نکته : این برگرداندن کارت بسیار مهم است ؛ بعضی ها کارت را از سمت راست میگیرند و بر می گردنند و بعضی ها از سمت چپ یا بالا یا پائین ؛ شما همانطور که کارت اول را به رو برگرداندید بقیه کارتها را هم همانطور برگردانید.

  اکنون تنها با همین 17 تا کارت کار داریم ، از روی منبع پائین جواب تان را ببینید ؛ امیدوارم همه اتفاقات زندگی تان شیرین باشد.

  معانی کارت های ورق : سری دل 

  کارت ۱ :

  تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی

  کارت ۲ :

  حرف یا قول دروغ

  کارت ۳ :

  رسیدن به مراد و نیتی که در دل داری

  کارت ۴ :

  مراد و آرزوی بزرگ و خوبی داری

  کارت ۵ :

  به جشن و مهمانی دعوت میشوی

  کارت ۶ :

  آرزویت به واسطه شخصی بر آورده میشود

  کارت ۷ :

  مسافرت راه دور در پیش داری

  کارت ۸ :

  پنهان کردن کاری از دیگران

  کارت ۹ :

  رویای بزرگی داری که به آن می رسی

  کارت ۱۰ :

  ازدواج خودتان یا یکی از اقوام

  کارت شاه دل :

  مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست

  بی بی دل :

  دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست

  سرباز دل :

  پسر با قد بلند و رنگ پوست روشن در زندگیت تاثیر میگذارد

  معانی کارت های ورق : سری خاج

  کارت ۱ :

  یک مسئله سری و خصوصی

  کارت ۲ :

  یک مسئله و ماجرای عاشقانه

  کارت ۳ :

  پول کمی به دستت میرسد

  کارت ۴ :

  پول زیادی به دستت میرسد

  کارت ۵ :

  هدیه ای میگیری یا خبری خوش میشنوی

  کارت ۶ :

  راهی یا سفری را با دلهره و ناراحتی طی میکنی

  کارت ۷ :

  آدم حسود و دوروئی در زندگیت وجود دارد

  کارت ۸ :

  با کسی ملاقات میکنی که مشکلاتت را حل میکند

  کارت ۹ :

  معجزه بزرگی در زندگیت پیش می آید

  کارت ۱۰ :

  به تو حسادت میکنند

  کارت شاه خاج :

  مردی میانسال و مهربان در زندگیت تاثیر میگذارد

  بی بی خاج :

  دختر مهربان و نیکوکار در زندگیت وجود دارد

  سرباز خاج :

  پسر با قد متوسط و رنگ پوست سبزه یا روشن در زندگیت تاثیر میگذارد

  معانی کارت های ورق : سری خشت

  کارت ۱ :

  یک خبر خوشحال کننده خواهی شنید

  کارت ۲ :

  قولی که به تو داده میشود درست است

  کارت ۳ :

  تغییرات مهم در زندگی ات در حال وقوع میباشد

  کارت ۴ :

  صحبت روشنی خواهی داشت که تکلیف زندگی ات را مشخص میکند

  کارت ۵ :

  تغییرات مهم و بسیار روشنی در زندگیت روی میدهد

  کارت ۶ :

  راه یا سفر خوب و روشنی در زندگیت دیده میشود

  کارت ۷ :

  یک تصمیم جدی در زندگیت خواهی گرفت

  کارت ۸ :

  تغییرات مهم و اساسی در زندگی که خیلی خوب و روشن میباشد

  کارت ۹ :

  به خواستگاری خواهی رفت یا به خواستگاری ات خواهند امد

  کارت ۱۰ :

  کسی که مدتی است ندیده ای را ملاقات خواهی کرد

  کارت شاه خشت :

  مردی میانسال و مهربان در زندگی ات نقش مهمی خواهد داشت

  بی بی خشت :

  دختری مهربان و مجرد در زندگیت وجود دارد

  سرباز خشت :

  از مرد جوانی خبری خوش و مژده ای خوشحال کننده خواهی شنید

  معانی کارت های ورق : سری پیک

  کارت ۱ :

  سر پیک رو به بالا حل مشکلات و رو به پائین نشانه مشکلات جسمی یا روحی است

  کارت ۲ :

  ناراحتی سطحی و زودگذری پیش خواهد امد

  کارت ۳ :

  غصه و ناراحتی های عمیق روحی برایت به وجود میاید

  کارت ۴ :

  غم و غصه بزرگی در دلت وجودت دارد

  کارت ۵ :

  درگیری شدید فکری برایت دیده میشود

  کارت ۶ :

  راه یا سفر را با دلهره و ناراحتی خواهی رفت

  کارت ۷ :

  یک نفر در زندگیت وجود دارد اما در مورد او نمیدانی باید چه کنی

  کارت ۸ :

  جر و بحث و دعوایی در پیش خواهی داشت

  کارت ۹ :

  غم و اندوه زیادی در گذشته به تو رسیده است

  کارت ۱۰ :

  خبری ناراحت کننده و تاسف انگیز خواهی شنید و غمگین میشوی

  کارت شاه پیک:

  مردی میانسال در زندگی ات وجود دارد که ناراحتت میکند

  بی بی پیک :

  یک زن بیوه در زندگیت وجود دارد که ناراحتت میکند

  سرباز پیک :

  یک مرد جوان از دستت ناراحت میباشد

  منبع:falgoo.net

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_20914.html

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :