یه زن نداریم که …!!! (طنز) – جذاب

مجموعه: اخبار
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • یه زن نداریم که …!!! (طنز) – جذاب
 •  

  یه زن نداریم که ...!!! (طنز) - جذاب

  1.یه زن نداریم که هر روز پامیشه میز صبحانه اماده باشه

  2.یه زن نداریم لباسامون رو اتو بزنه

  3.یه زن نداریم غصه ی چک فردامون رو بخوره

  4. یه زن نداریم واسه وام خونه طلاهاش رو بفروشه

  5.یه زن نداریم وقتی میریم خونه ی مامانش برامون سفره بندازه بیا و ببین

  6.یه زن نداریم وقتی میاد خونه ی مامانینا همش سر پا باشه

  7.یه زن نداریم واسمون هفت رنگ ارایش کنه

  8.یه زن نداریم تا ما نیایم شام نمی خوره

  9.یه زن نداریم وقتی مریضیم پاشویمون کنه تا صبح هم بالا سرمون دعا کنه

  10یه زن نداریم تا چهلش نشده بریم یه زنه دیگه بگیریم

  11.یه زن نداریم درد زایمان بکشه بد ما بگیم دختره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  12.یه زن نداریم ندونیم چه طور بچه بزرگ شد و بی خوابی بکشه

  13.یه زن نداریم غر بزنیم این چیه ناهار درست کردی؟

  14یه زن نداریم هم بیرون کار کنه هم تو خونه اخرشم بگیم اقساط این ماه و تو بده

  15.یه زن نداریم با ما تیتیشی حرف بزنه نکنه تومونمون دوتا بشه

  16.یه زن نداریم تکه کلامش باشه خدا ساییه تورو از سرم کم نکنه

  16.یه زن نداریم خونرو بکنه دسته گل

  17.یه زن نداریم ارث باباش بهمون برسه

  18.یه زن نداریم تا از سر کار میاییم کتمونو از رو شونهامون برداره

  19. یه زن نداریم تو تابستو شربت زعفران و هندوونه دستش باشه تو زمستون اناره دون کرده و چایی داغش

  20. یه زن نداریم وقتی بچه شلوغی می کنه بهش بگیم این چیه تربیت کردی !

  http://www.jazzaab.ir/news_detail_15257.html

  کلمات کلیدی : (طنز) اتو اخرشم ارایش ارث از اقساط اماده اناره این با باباش باشه باشه بالا ببین بخوره بد بده برامون برداره برسه بریم بزرگ بزنه بزنه بزنیم بشه بفروشه بندازه بهش بهمون بچه بکشه بکشه بکنه بگیریم بگیم بی بیا بیرون تا تابستو تربیت تو تورو تومونمون تکه تیتیشی حرف خدا خوابی خوره خونرو خونه داغش دختره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ درد درست دستش دسته دعا دوتا دون دیگه رنگ رو روز زایمان زعفران زمستون زن زنه ساییه سر سرم سرمون سفره شام شد شربت شلوغی شونهامون صبح صبحانه طلاهاش طور غر غصه فردامون لباسامون ما مامانش مامانینا ماه مریضیم می میاد میاییم میریم میز ناهار نداریم ندونیم نشده نمی نکنه نکنه نیایم هر هفت هم همش هندوونه و واسمون واسه وام وقتی پا پاشویمون پامیشه چایی چه چهلش چک چیه کار کتمونو کرده کردی کردی؟ کلامش کم کنه کنه که گل ی یه

   

  

  آموزس سس سالسا

  دانلود فیلم Trolls 2016

  آشنایی با عروس هلندی

  شعر نو

  عکس جدید ترانه علیدوستی

  

  فال روزانه

 • اخبار روز
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :